Bảo hiểm doanh nghiệp

Bảo hiểm doanh nghiệp Bảo Việt được thiết kế nhằm giúp doanh nghiệp có bảo hiểm và hạn chế những cho những rủi ro mà doanh nghiệp mình có thể gặp như cháy nổ, tai nạn lao động, hoạt động xây dựng – lắp đặt, sản phẩm hàng hóa. Bảo Việt sẽ bồi thường cho quý doanh nghiệp căn cứ theo tổn thất thực tế.

Thủ tục làm bảo hiểm tại Bảo Hiểm Bảo Việt rất nhanh chóng, đơn giản. Khách hàng gọi điện đến số điện thoại Hotline 0936353537 (Nguyễn Thu) thông báo về việc tham gia bảo hiểm đồng thời cung cấp các thông tin cần thiết để làm bảo hiểm. Bảo Hiểm Bảo Việt 24H sẽ tiến hành cấp chứng nhận bảo hiểm và mang đến tận nơi của khách hàng. Khách hàng cũng có thể đến trực tiếp văn phòng Bảo Hiểm Bảo Việt để lấy chứng nhận bảo hiểm và nộp phí.

.
.
.
.