Hướng dẫn bồi thường bảo hiểm du lịch quốc tế

Trong mọi trường hợp Quý khách cần hỗ trợ khi đang ở nước ngoài ? Gọi tổng đài hỗ trợ toàn cầu của SOS: (84-8)3823.2429 – Hỗ trợ, cứu trợ toàn cầu của International SOS – Trong mọi trường hợp phát sinh cần hỗ trợ, Quý khách gọi tổng đài cứu hộ toàn cầu của […]

Giới thiệu Bảo hiểm Bảo Việt

Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp hạch toán độc lập – thành viên của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt. Với kinh nghiệm hoạt động trên 45 năm (từ 15/01/1965)trong các lĩnh vực: Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm con người; với mạng lưới 67 công ty thành viên […]

.
.
.
.