Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt

Chương trình “Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt” bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, hộ gia đình hoặc cá nhân trước những tổn thất xảy ra do các rủi ro được liệt kê cụ thể bao gồm: Cháy; Nổ; Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào; Gây rối, đình công, bãi công, sa thải; Hành động ác ý; Động đất, núi lửa phun; Giông bão; Giông bão, lụt; Vỡ hay Tràn nước từ các thiết bị chứa nước; Va chạm bởi xe và súc vật; ….

1. Đối tượng bảo hiểm
Tài sản các xí nghiệp sản xuất, thương mại khách sạn, dịch vụ, tài sản cá nhân,… bao gồm: nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở, văn phòng làm việc, nhà tư nhân…

2.Quyền lợi bảo hiểm
Tài sản bị thiệt hại bởi các nguyên nhân sau sẽ được bồi thường
– Cháy
– Nổ
– Máy bay rơi
– Gây rối, đình công, bãi công
– Hành động ác ý
– Động đất
– Giông bão
– Giông bão lụt
– Vỡ, tràn nước
– Xe cộ, súc vật đâm
3. Quy tắc bảo hiểm
Theo “Quy tắc bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt” của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
4. Hạn mức trách nhiệm
Tổn thất hay thiệt hại vật chất đối với tài sản được bảo hiểm do hoả hoạn và các rủi ro khác như: nổ, sét đánh, động đất, bão lụt, vỡ ống, hay bồn nước, đình công, bãi công, hành động ác ý… Số tiền bảo hiểm (STBH):? Giá trị tài sản được bảo hiểm.
5. Biểu phí
Bằng tỷ lệ ({7bc7ca089a752baef5021eb8a030bb6441ecae85a6090f63ea0c9f2f1dfcd30e}) x STBH.

Tỷ lệ phụ thuộc vào:
* Ngành sản xuất kinh doanh, quy trình sản xuất, loại tài sản được bảo hiểm, kết cấu các công trình kiến trúc được bảo hiểm…
* Trình độ tổ chức và trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy của cơ sở được bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.